• Sat. Jul 2nd, 2022

ข่าวฟุตบอลต่างประเทศ – ทุกลีกดังทั่วโลก

อัพเดทสดใหม่รวดเร็วนาทีต่อนาทีรวบรวมข่าวคราวแวดวงการฟุตบอลไว้ทั่วโลกโดยนักข่าวมืออาชีพ. ข่าววงในที่คุณจะรู้ก่อนใครในวงการลูกหนังข่าวกรองที่มีแหล่งที่มาน่าเชื่อถือ

“บิ๊กตู่” มอบคำขวัญวันเด็ก ปี 2565 “รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม”

ByMarc Matthews

Dec 22, 2021

พล.อำเภอประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 “รู้คิด ถ้วนถี่ รับผิดชอบต่อสังคม” ด้าน กระทรวงศึกษาธิการ รีบเผยแพร่ รับวันเด็ก 8 เดือนมกราคม2565 นี้

วันที่ 21 ธันวาคม นักข่าวกล่าวว่า พล.อำเภอประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 “รู้คิด ถ้วนถี่ รับผิดชอบต่อสังคม”

kids1

ทั้งนี้ ที่กระทรวงศึกษาธิการ นางสาวตรีนุช เทียนทองคำ รมว.กระทรวงศึกษาธิการ แถลงข่าวคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ว่า กระทรวงศึกษาธิการ เห็นจุดสำคัญของเด็กรวมทั้งเยาวชน จึงได้มีนโยบายให้มีการจัดงานสังสรรค์วันเด็กแห่งชาติในต้นแบบที่สมควร ภายใต้มาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ที่มีความเข้มงวดกวดขันรวมทั้งไม่มีอันตราย

รมว.ศธ. กล่าวต่อไปว่า วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ตรงกับวันเสาร์ที่ 8 ม.ค. 2565 กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานรวมทั้งหน่วยงานทุกภาคส่วน ได้ด้วยกันจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้เด็กรวมทั้งเยาวชนอีกทั้งในส่วนกลางรวมทั้งส่วนภูมิภาค ได้เข้าร่วมงานเพื่อแลกศึกษาในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง
ให้เติบโตเป็นชาวเมืองของชาติสืบไป

สำหรับคำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นคำขวัญที่นาชูรัฐมนตรี มอบให้เด็กไทย เนื่องในช่องทางวันเด็กแห่งชาติ ของทุกปี โดยในปีนี้ พล.อ. ประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญเนื่องใน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565ความว่า ” รู้คิด ถ้วนถี่ รับผิดชอบต่อสังคม”

กระทรวงศึกษาธิการ จึงขอเผยแพร่คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 สู่หมู่ชน หน่วยงานการเรียน สถานศึกษา โดยขอให้ส่วนราชการหน่วยงาน สถานศึกษาด้วยกันประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมเกื้อหนุนเด็กรวมทั้งเยาวชน ให้มีความรู้และมีความเข้าใจอีกทั้งในด้านวิชาการรวมทั้งทักษะชีวิต รู้จักคิด รู้จักเหตุผล รวมทั้งการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ใส่ใจในบทบาทหน้าที่ ด้วยการตั้งใจเรียน รวมทั้งการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รอบรู้ ความสามารถอยู่เสมอบนฐานรากของการมีจิตสาธารณะ พร้อมที่จะกระทำตัวให้กำเนิดประโยชน์แก่ตนเองรวมทั้งสังคมต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published.