• Mon. Jul 4th, 2022

ข่าวฟุตบอลต่างประเทศ – ทุกลีกดังทั่วโลก

อัพเดทสดใหม่รวดเร็วนาทีต่อนาทีรวบรวมข่าวคราวแวดวงการฟุตบอลไว้ทั่วโลกโดยนักข่าวมืออาชีพ. ข่าววงในที่คุณจะรู้ก่อนใครในวงการลูกหนังข่าวกรองที่มีแหล่งที่มาน่าเชื่อถือ

ปทุมธานี มีหนังสือด่วนที่สุด แจ้งเตือนปชช.เฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัย 24 ชั่วโมง

ByMarc Matthews

Sep 27, 2021

ตอนวันที่ 26 กันยายน นายสุถ้อยคำ รอดเรือง ณ จังหวัดหนองคาย รองผู้ว่าราชการ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าฯปทุมธานี มีหนังสือ แจ้งนายกอบจ.รวมทั้ง ผู้อำนวยการทุกอำเภอ บอกว่า

ด้วยกองอำนวยการคุ้มครองรวมทั้งบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี ได้รับแจ้งจากกรมชลประทาน ว่าที่ผ่านมามีฝนตกสะสม ต่อเนื่องบริเวณเมืองไทยตอนบน รวมทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่า ในช่วงวันที่ 26 – 30 กันยายน 2564 ร่องมรสุมจะเลื่อนลงไปพิงผ่านภาคกลางตอนใต้ ทําให้ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคกึ่งกลาง รวมทั้งส่งผลให้มีจำนวนน้ำไหลลงเหนือเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราเพิ่มมากขึ้น

โดยคาดการณ์จำนวนน้ำไหลผ่าน สถานีวัดน้ำจังหวัดนครสวรรค์ ราวๆ 2,400 – 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งกรมชลประทาน ได้ใช้การบริหารจัดการน้ำ และตัดยอดน้ำเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำทั้งคู่ฝั่ง แต่ว่ายังคงจําเป็นต้องปรับเพิ่มปริมาณน้ำ ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ระหว่าง 2,000 – 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยจะค่อยๆทยอยเพิ่มการระบายน้ำเป็นลําดับ ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายน้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงมากขึ้นจากปัจจุบันนี้ราวๆ 0.30 – 1.00 เมตร ในช่วงวันที่ 26 – 29 กันยายน 2564

ปภ.ปทุมธานี พินิจพิเคราะห์แล้วเพื่อเป็นการจัดเตรียม ความพร้อมรับเหตุการณ์ดังกล่าว ขอให้ท่านดําเนินการ ดังนี้

1.) โฆษณาแจ้งเตือนประชากรในพื้นที่เสี่ยงอาศัยอยู่ริมน้ำเจ้าพระยา เกษตรกร ที่ประกอบอาชีพประมง เพาะปลูก หรือเลี้ยงสัตว์บริเวณขอบแม่น้ําเจ้าพระยา บริษัทร้านค้า ที่ประกอบกิจการ ในแม่น้ำเจ้าพระยา ดังเช่นว่า การก่อสร้างเขื่อนคุ้มครองฝั่ง แพร้านอาหาร เป็นต้น ร่วมทั้งยังประชากรที่อาศัยอยู่ ในพื้นที่ขอบสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ทราบถึงเหตุการณ์น้ำปัจจุบันนี้ รวมทั้งติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด

2.) กําชับผู้อํานวยการเขตแดนในพื้นที่ให้เฝ้าระวัง ติดตามเหตุการณ์ข้อมูลข่าวสารตลอด 1 วัน โดยเฉพาะพื้นที่ที่น้ำตอนบนไหลผ่าน (น้ำเหนือ) รวมทั้งมีฝนตกสะสม พร้อมทั้งประสานการกระทำกับหน่วยงานที่ เกี่ยวโยงในพื้นที่เตรียมพร้อม กําลังพล อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร รวมทั้งยานพาหนะ ให้พร้อมดำเนินการ อํานวยความสะดวก รวมทั้งให้ความช่วยเหลือประชากร ตลอด 1 วัน

3.) หากกำเนิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ให้รายงานเหตุการณ์ รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น ให้กองอํานวยการคุ้มครองรวมทั้งบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทราบทันที่ เบอร์โทร 02-581-3120

4.) ให้แจ้งผู้อํานวยการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบ รวมทั้งถือปฏิบัติ

water

Leave a Reply

Your email address will not be published.