• Mon. Jul 4th, 2022

ข่าวฟุตบอลต่างประเทศ – ทุกลีกดังทั่วโลก

อัพเดทสดใหม่รวดเร็วนาทีต่อนาทีรวบรวมข่าวคราวแวดวงการฟุตบอลไว้ทั่วโลกโดยนักข่าวมืออาชีพ. ข่าววงในที่คุณจะรู้ก่อนใครในวงการลูกหนังข่าวกรองที่มีแหล่งที่มาน่าเชื่อถือ

ลงทะเบียน SME ที่นี่! ช่วยนาย 3,000 บาท ต่อหัวต่อเดือน

ByMarc Matthews

Nov 17, 2021

รมว.แรงงาน หวั่นสถานประกอบการ ยังไม่เคยทราบ “โครงการเกื้อหนุนและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs” ถ้าสมัครสมาชิกตามที่กำหนดไม่ทัน ด้านใน 20 พฤศจิกายน 64 จะไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากเมือง 3000 บาท ต่อหัวต่อเดือน

นายสุชาติ ดูกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวมาว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน ทำโครงการเกื้อหนุนและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs เปิดสมัครสมาชิกผ่านเว็บ “เกื้อหนุนการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th” เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 64 – 20 พฤศจิกายน 64 ตอนนี้มีสถานประกอบการสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการ 169,096 ราย หรือปริมาณร้อยละ 42.84 ช่วยรักษาระดับการจ้างงานลูกจ้างสัญชาติไทย 2,536,686 คน หรือปริมาณร้อยละ 62.90 ซึ่งเหลือระยะเวลาสมัครสมาชิกร่วมโครงการเพียงแต่ 4 วันแค่นั้น ถ้าไม่ปฏิบัติงานตามระยะเวลาที่กำหนดจะมีผลให้เจ้านาย สถานประกอบการ เสียสิทธิที่กำลังจะได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ในอัตรา 3,000 บาทต่อลูกจ้างสัญชาติไทย 1 คนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ในพ.ย. 2564 – เดือนมกราคม 2565

“พล.อำเภอประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพล.อำเภอประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งควบคุมดูแลกระทรวงแรงงาน ตั้งใจที่จะจัดการกับปัญหาเศรษฐกิจ และสังคมที่ได้รับผลพวงจากการแพร่ระบาดของโรค วัววิด -19 โดยได้อนุมัติโครงการเกื้อหนุนและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs ภายใต้กรอบวงเงิน 37,506,414,000 บาท เพื่อให้เจ้านายสามารถรักษาระดับการจ้างงาน ทำให้ลูกจ้างสัญชาติไทยในธุรกิจ SMEs ผิดเลิกจ้างตามข้อตกลงโครงการฯ มีรายได้ดูแลตนเองและครอบครัว อีกทั้งเจ้านาย สถานประกอบการ ได้รับเงินสมทบเพื่อเสริมสภาพคล่อง นำไปฟื้นฟูกิจการ และสร้างความแข็งแรงในธุรกิจให้ดำเนินกิจการได้ต่อเนื่อง ซึ่งผมกังวลเจ้านาย สถานประกอบการเล็กน้อยที่ยังไม่เคยทราบโครงการฯ ช่วงนี้ก็มอบหมายกรมการจัดหางานรีบโทรแจ้งเจ้านายในพื้นที่รับผิดชอบครั้งละราย เพื่อให้ทราบข้อมูลและมาสมัครสมาชิกทันตามกำหนด” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว

ด้านนายรุ่งโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า กรมการจัดหางานรับข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ช่วงนี้มอบหมายเจ้าหน้าที่รัฐและข้าราชการจากที่ทำการจัดหางานจังหวัดกรุงเทพ พื้นที่ 1-10 และที่ทำการจัดหางานจังหวัดทั้งประเทศ ติดตามเจ้านาย สถานประกอบการที่จดทะเบียนที่ตั้งบริษัทในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการฯ และเร่งรัดให้สมัครสมาชิกด้านในตั้งเวลา ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่ที่ยังไม่เคยทราบข้อมูลโครงการและยังไม่สมัครสมาชิกมักเป็นเจ้านายในธุรกิจขนาดเล็กที่มีการจ้างงาน 3 – 4 คน

สมัครสมาชิก SME เกื้อหนุนการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th ที่นี่

job

“สำหรับเจ้านาย/สถานประกอบการภาคเอกชนที่อยู่ในระบบประกันสังคม และมีลูกจ้างรวมทุกสาขาไม่เกิน 200 คน สามารถสมัครร่วมโครงการ ผ่านเว็บ “เกื้อหนุนการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th” เพื่อพิจารณาคุณสมบัติ เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว จำต้องสมัครใช้บริการระบบ e-Service ของสำนักงานประกันสังคม เพื่อยื่นแบบรายการแสดงข้อมูลการส่งเงินสมทบ สำนักงานประกันสังคม 1-10 ในระบบ e-Sevice ก็เลยจะได้รับเงินสมทบจากโครงการนี้ ในเรื่องที่เจ้านายไม่สามารถสมัครสมาชิกร่วมโครงการฯผ่านระบบด้วยตัวเอง สามารถนำเอกสารซึ่งประกอบด้วย ใบมอบฉันทะติดอากรแสตมป์ 30 บาท สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบอำนาจ สำเนาหน้าสมุดธนาคาร (กรณีใช้บัญชีกระแสรายวัน ให้ใช้สมุดหน้าเช็คที่มีชื่อเจ้านายและเลขบัญชี) และสำเนาหนังสือรับรองการจะทะเบียนนิติบุคคล หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (เจ้านายบุคคลปกติ) โดยเซ็นชื่อการันตีสำเนาถูกต้องทุกฉบับ ติดต่อที่ที่ทำการจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด ที่ทำการจัดหางานจังหวัดกรุงเทพพื้นที่ 1 – 10 เพื่อให้ข้าราชการปฏิบัติงานให้ หรือถ้าอยากถามไถ่ข้อมูลเพิ่มเติมให้ติดต่อที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694” อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว

Leave a Reply

Your email address will not be published.