• Mon. Jul 4th, 2022

ข่าวฟุตบอลต่างประเทศ – ทุกลีกดังทั่วโลก

อัพเดทสดใหม่รวดเร็วนาทีต่อนาทีรวบรวมข่าวคราวแวดวงการฟุตบอลไว้ทั่วโลกโดยนักข่าวมืออาชีพ. ข่าววงในที่คุณจะรู้ก่อนใครในวงการลูกหนังข่าวกรองที่มีแหล่งที่มาน่าเชื่อถือ

สำรวจสิทธิ์ โอนเงิน “รับรองรายได้ข้าวปี 64/65” เงินทยอยเข้าแล้ว

ByMarc Matthews

Nov 12, 2021

วิธีตรวจสอบสิทธิ์ โอนเงิน “ประกันรายได้ข้าวปี 64/65” ทั้งนี้เงินทยอยฝากบัญชีแล้ว ถ้าหากไม่พบข้อมูลจำเป็นต้องติดต่อหน่วยงานที่รับขึ้นบัญชีเกษตรกรตามประเภทพืชที่ได้รับสิทธิ์ตามแผนการ

จากกรณี คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นดีเห็นงามให้ ธ.ก.ส. ดำเนินแผนการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 วงเงินรวม 13,225 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว รวมทั้งคุ้มครองการเสี่ยงด้านราคาไม่ให้ประสบเจอกับปัญหาขาดทุน ลดภาระหน้าที่รายจ่ายสำหรับการแก้ปัญหาราคาผลผลิตเสื่อมถอยจากเหตุการณ์เศรษฐกิจโลก การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส “วัววิด-19” รวมทั้งอุทกภัย ในขณะที่กลไกตลาดยังคงทำงานเป็นปกติ โดยประกันรายได้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 5 ประเภท ยกตัวอย่างเช่น

ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน
ข้าวเปลือกหอมมะลินอกเขต ตันละ 14,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน
ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 10,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน
ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ตัน
ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน
ในเวลาที่ไทม์ไลน์การโอนเงิน แบ่งเป็น

งวดที่ 1 จ่ายเงินวันที่ 9 พ.ย. 2564
งวดที่ 2 จ่ายเงินวันที่ 10 พ.ย. 2564

สำหรับ หลักเกณฑ์การจ่ายเงินประกันรายได้ เกษตรกรควรต้องขึ้นบัญชีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65 กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งจำเป็นต้องแจ้งวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว เพื่อใช้เป็นข้อมูลตอนที่เกษตรกรจะได้รับสิทธิ์ชดเชย

สำหรับแนวทางการตรวจสอบสิทธิ์แผนการประกันรายได้เกษตรกร ปีการผลิต 2564/65

1. เข้าเว็บไซต์ chongkho.inbaac.com
2. กรอกเลขประจำตัวสามัญชน พร้อมกดค้นหา
3. ถ้าหากผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จ รวมทั้งได้รับเงินแล้ว จอจะแสดงผล “โอนเงินเรียบร้อยแล้ว” ถ้าหากไม่พบข้อมูลการขึ้นบัญชี จำเป็นต้องติดต่อหน่วยงานที่รับขึ้นบัญชีเกษตรกรตามประเภทพืชที่ได้รับสิทธิ์ตามแผนการ

Leave a Reply

Your email address will not be published.